WAT ZIJN JOUW KERNWAARDEN?

 In inspiratie, Persoonlijke groei, waarde

Ik heb het niet over je nominale waarde, vaak uitgedrukt in geld. Ik heb het hier over jouw intrinsieke waarde. Vaak te vangen in één kernwoord, bijvoorbeeld: compassie, verbinden, ondernemen, assertiviteit, etc. Een woord dat je bewust of onbewust drijft in de dingen die je doet. Als je weet welke waarde voor jou belangrijk is, dan ontstaat er een vorm van congruentie, heelheid en eenheid met jezelf. Dit uit zich in je gedrag, je keuzes.

Zijn en doen verenigd in je waarde
Intrinsieke waarde is geen werkwoord, het is een zijn-staat. Het maakt je waardevol, voor jezelf en de ander. Naarmate je dichterbij je kern komt, kom je dichterbij je eigen waarde. Een eigen waarde die je authentiek en autonoom maakt. Om je eigen waarde te kunnen benoemen en er vervolgens bewust naar te leven, vraagt om aandacht en ontwikkeling. Weten wat je belemmert om vervolgens los te laten of te helen. Het geeft richting aan je zingeving in het leven, aan je levensmissie. En vanuit die visie bepaalt het de ontwikkeling van je vaardigheden en competenties. Daarmee valt je waarde samen in je begaafdheid en talent. Zijn en doen verenigd. Congruent, heel en één met jezelf! Authentiek en autonoom!

Je zijnswaarde en de uitdaging
Je intuïtie, creativiteit en talenten brengen je steeds dichter bij die zijnswaarde. Oude patronen, vastgezette emoties, etc. worden doorleefd en geheeld. En als er op enig moment aan je wordt gevraagd wat jouw waarde is, dan komt er een woord of enkele woorden naar boven die bij jou passen. Als een rode draad in jouw leven. Diegenen die al verder op hun pad zijn noemen deze woorden moeiteloos. Kunnen aangeven wat het voor hen betekent en hoe het richting geeft aan hun leven en werk.

In het volgen van je eigen waarde zit een uitdaging verborgen. Het is tegelijkertijd je kracht en je valkuil. Het kan zelfwaarde en zelfvertrouwen genereren als je je vermogens (intuïtie, creativiteit en talent) op een positieve wijze aanwendt. Vanuit de overtuiging en wetenschap dat je de juiste kennis en kunde hebt en de wil (intentie) om over te gaan tot het doen.

Jouw waarde genereert eigenwaarde
Een waarde die bijdraagt aan een positief zelfbeeld geeft eigenwaarde. Een groeiend zelfbewustzijn en zelfvertrouwen vanuit de kern van je zijn. Je beïnvloedingssfeer wordt hierdoor bijna automatisch ook groter. Het verbindt je op een positieve wijze met jezelf en je omgeving en is groter dan je identiteit. Je verbindt je met de natuurlijke werkwijze van het universum, het grotere geheel waar we allemaal deel van uitmaken. Dat is het niveau waarop je levensmissie is geankerd. Om het vervolgens te kunnen manifesteren door de dingen die je doet met behulp van je vermogens en je feitelijke gedrag in het hier en nu.

Je eigen waarde-woord
Iedereen heeft dus een eigen waarde, letterlijk en figuurlijk. Je vormt door het volgen van je pad een eigen waarde die losstaat van hoe anderen over je denken. Iedereen heeft daarin ook letterlijk zijn eigen waarde-woord. Het kan zijn dat er op je pad een omkering plaatsvindt door van een negatief zelfbeeld naar een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Of er ontstaat een evenwicht tussen twee woorden, een balans. Bijvoorbeeld de balans tussen perfectie en imperfectie. Tussen introvert en extravert. Van haat naar liefde.

Mannelijke en vrouwelijke energie
Bij mij is het de integratie van hard en zacht geweest, van het mannelijke en het vrouwelijke. Het intuïtieve en het instinctieve zorgde voor een dilemma. Vaak voelde het als een spagaat. Eén die me letterlijk verscheurde. Ik heb in mijn leven, in diverse rollen, het mannelijke heel lang geleefd en kwam slechts op momenten toe aan het vrouwelijke. Inmiddels is het omgekeerd en ontwikkel ik me nu naar de symmetrie van beiden in het moment. Daar waar het vrouwelijke en het mannelijke tot één holistisch geheel gevormd zijn en naast en met elkaar kunnen staan zonder met elkaar de competitie aan te gaan. In een context met voornamelijk mannelijke energie is het een uitdaging en in een context met meer vrouwelijke energie is het een even grote uitdaging. Ik verbind en leg verbanden en kan vanuit dat bewustzijn nu precies dat brengen wat die context nodig heeft. Soms iets meer mannelijke en soms iets meer vrouwelijke energie, zodat er een nieuw evenwicht kan ontstaan. Ik inspireer hiermee de omgeving met een gezichtspunt dat minder bekend is.

Het is mijn waarde ‘inspireren’ die door al deze ervaringen nu steeds meer tot zijn recht kan komen. En zich zelfs heeft gemanifesteerd in boekvorm Jouw kern van waarde. Zo heeft iedereen zijn eigen waarde en elk waarde-woord heeft voor iedereen afzonderlijk een eigen betekenis en bovenal een eigen unieke invulling en manifestatie.

Word je al nieuwsgierig hoe dit werkt en wat het jou kan brengen? Het boek ‘Jouw kern van waarde’ is te bestellen. Stuur een mail naar: jellie@opaal.nu. De verzendkosten krijg je van mij!

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

We nemen zsm contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search