Kernwaarden herken je pas als je er woorden aan geeft

 In inspiratie, Vertrouwen, waarde

Ik kijk naar mijn moodboard en weet ‘waarde is mijn missie’. Het is mijn zielenmissie waarin mijn persoonlijke zingeving is besloten. Een diep gevoelde intentie. Het is mijn diepste bedoeling iets van waarde voor de aarde en haar bewoners neer te zetten. En er gaat geen dag voorbij dat ik er niet even contact mee maak. Via mijn hart.

Hoe dat werkt?
De intentie die ik met mijn missie heb neergezet vindt plaats in mijzelf en ligt nog voor het feitelijke gedrag, de manifestatievorm. De intentie is de initiatie, de eerste stap om aan de slag te gaan en het te laten vormen tot een uitvoerbaar idee. Ik heb mijn waarde doorvoeld met mijn hele wezen. Ik weet diep van binnen dat ik dit heb te doen. Mijn intentie en de ontvankelijke staat van zijn in de activiteiten die volgen geven een intens blij gevoel en vertrouwen. Het zorgt ervoor dat ik me voor langere tijd kan focussen en creatief ben. Op de lange termijn genereert het een gevoel van zelfacceptatie, -vertrouwen, -vervulling en -liefde. Ik heb een commitment gemaakt met mijzelf en laat de intentie voor mij werken. Het is als een beloftevolle initiatie, een inwijding naar een betere versie van mijzelf.

Welke rol spelen (kern)waarden hierin?
Waarden spelen hierin een centrale rol. Ik ken mijn kernwaarde. En ik zie om mij heen dat mensen met grip op hun leven weten hoe hun eigen kernwaarden werken. Waarden bevinden zich namelijk niet buiten ons, maar zijn voelbaar in ons. We proberen ze in de maatschappij te ‘pakken’ en normeren ze daarmee in wetten, regels en prestatienormen. In een controle maatschappij is dat wat het geworden is, een ontmenselijkt kader die botst met ons innerlijk gevoel, de waarde die jij en ik eraan geven. Waarden vinden namelijk altijd zijn oorsprong in ons. En jij, ik en iedereen heeft een eigen waardensysteem waarop hij resoneert. Pas als je de woorden kent van je kernwaarden ga je het herkennen. Met andere woorden: kernwaarden herken je dus pas als je er woorden aan geeft. Tot dat moment blijft het een gevoel in jou.

Hoe herken je ze?
Je ontdekt ze in je verleden of in bijzondere, waardevolle momenten. Er zit iets belangrijks in verstopt in deze momenten. Ik heb dit ervaren toen ik diverse mensen ging interviewen voor het boek Jouw kern van waarde. In elk van de interviews begonnen deze mensen automatisch hun levensverhaal te vertellen en op enig moment in dit verhaal heb ik de vraag gesteld: “wat is jouw waarde in één woord?” Het was verbijsterend treffend hoe ze allemaal een woord noemden dat past in het verhaal. En zo leerde ik vrijheid, schoonheid, warmte, gevoeligheid, balans en andere kernwaarden kennen en herkennen in het levensverhaal van een ander. Prachtig hoe het vervolgens naar buiten schijnt, als zachte authentieke manifestatie van een uniek mens. Gevat in een enkel woord.

Wat kun je er vervolgens mee en hoe ‘verlicht’ het je?
Je kunt gerichter keuzes gaan maken en je intentie ermee ‘kleuren’, ermee voeden. De kleuring die jij eraan geeft, inclusief de betekenis van die specifieke waarde, geeft handvatten voor je gedrag in de buitenwereld. Het is bewezen dat er een plek is in je hoofd waar de hartsgedragen waarden (die waarden die je voelt in je hart) als eerste binnenkomen en letterlijk die plek oplicht. Verlicht! Zou daar de verlichte mens vandaan komen?

Het legt daarmee de connectie vast met het gevoel in je geheugen. Als je vervolgens woorden gaat geven aan dit gevoel is de interpretatie van dat gevoel voor iedereen anders. En dit werkt door in de wijze waarop je naar je kernwaarden kijkt, hoe je ermee omgaat, hoe het je gedragingen beïnvloedt en je intenties en keuzes hierdoor worden gevormd. Het zijn je onbewuste drijfveren die je hiermee bewust maakt.

Wat gebeurt er op je levenspad?
Als je nare dingen hebt ervaren in je leven (of nog steeds ervaart) dan geeft dit gevoel uiteraard een andere kleuring aan je kernwaarden. Regelmatig zie ik dat er een omkering plaatsvindt in de interpretatie van kernwaarden als onderdeel van een persoonlijke ontwikkeling. Omdat het gevoel dat ermee gepaard ging is afgezwakt of omgezet. Of nog onontdekte waarden komen aan de oppervlakte en geven nieuwe inzichten en handvatten om de toekomst vorm te geven. Om een nieuwe intentie te zetten of je huidige intentie nog meer kracht bij te zetten.

Wondere wereld niet, die waardenwereld? Ben je geïnteresseerd in jouw drijfveren en waarden? Laat het me weten. Ik coach mensen op hun kernwaarden, verbind bedrijfswaarden aan het individu en geef lezingen over dit thema.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

We nemen zsm contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search