Communiceren vanuit stilte

 In contractmanagement, Inkoop, samenwerken, Trainingen, waarde

De waardevolle gesprekken met vele vrouwen en mannen met alledaagse en minder alledaagse beroepen veranderen mijn leven. Ik ga het gesprek aan uit nieuwsgierigheid. Wat hen drijft, hoe ze omgaan met hun creativiteit en talenten. Welke waarde ze nastreven. Wat dat betekent in het hier en nu. Voor hun werk of juist buiten het werk. Zonder vragenlijst of gesprekstructuur. Er is slechts die ander en ik. De uitnodiging ‘begin maar.. vertel eens’ is vaak al voldoende. Men voelt zich uitgenodigd tot het vertellen van hun levensverhaal en ik stel af en toe een vraag of vraag door waar het mijn nieuwsgierigheid aanwakkert.

Ruimte voor spreken en luisteren
In deze gesprekken komt een uitnodiging tot een dialoog tot stand. Een gesprek waar ruimte is voor zowel spreken als luisteren. In onze hedendaagse maatschappij en de snelheid van leven een groot gemis. Het eenrichtingsverkeer, ondersteunt door de social media, is een onbezielde eenzijdige communicatiestroom. In de hoop en vanuit het gevoel van gemis of tekort, geliked te worden of een reactie te krijgen. Terwijl er zo veel behoefte is om echt gehoord te worden.
Door te luisteren krijg ik de kans om achter de mens te kijken die voor me zit. Ik breng een verbinding tot stand die dieper ligt dan de oppervlakte. Tijdens het gesprek groeit het wederzijds vertrouwen. Worden stiltes langer en wordt na verloop van tijd uitsluitend nog het meest essentiële gezegd. Er ontstaat een natuurlijke gelijkwaardigheid waarbij de communicatie elkaar wederzijds dient. Vanuit deze respectvolle gelijkwaardigheid ontstaat er ruimte. Ruimte voor intuïtieve ingevingen. Ingevingen die het gesprek nog verder verdiepen als je er gehoor aan geeft. Ze herkent als waardevol om uit te spreken. Ingevingen die ontdaan zijn van overtuigingen en meningen. Wat er aan de oppervlakte komt vanuit de diepte is puur. Schijnbaar is dat wat in het gesprek essentieel is. Het brengt kwetsbaarheid met zich mee als je het uitspreekt. Vaak raakt het de juiste toon bij de ander. Niet uitspreken vanuit schaamte of omdat we onbewust niet durven zorgt ervoor dat we de schijnwerkelijkheid tussen elkaar in stand houden.

Wat echte communicatie leert
Maar het is juist die kwetsbaarheid die tegelijkertijd je kracht is. Het uitspreken van woorden die vanuit je intuïtieve gaven tot je komen zijn uniek en authentiek. Ik heb het zelf ervaren tijdens het interviewen van negen mensen voor het boek ‘jouw kern van waarde’ en allemaal hebben ze me meegenomen in hun leven. Ik mocht meekijken in wat hun drijft, wat hun waarde is en wat erin besloten ligt. Wat zij mij leerden is:

  • dat elk mens zijn eigen unieke leven leeft en door dit te delen met anderen of de gemeenschap je iets van jezelf aan de wereld geeft;
  • de waarde en ervaringen die in deze boodschappen besloten zit helpt en stimuleert anderen en maakt de wereld een stukje lichter;
  • dat elk mens een kernwaarde(n) heeft die als een rode draad door je leven loopt;
  • dat echt luisteren openheid creëert en de bereidheid tot het delen van kwetsbare en veelal unieke ervaringen waardoor er wederzijdse waardering ontstaat;
  • bescheidenheid omdat ik de ervaring van de ander mag meevoelen in het moment;
  • dankbaarheid omdat het gesprekken zijn die ik niet vergeet en de dag maakt tot een onvergetelijk wonder;
  • verbondenheid vanuit een diepte die onuitwisbaar blijkt te zijn en sterk verbindend is voor de communicatie daarna;
  • dat ik veel sneller kom tot de essentie. Er zijn geen rookgordijnen meer of andere afleidingsmanoeuvres.

Van monoloog naar dialoog
Kun jij dit leren? Jazeker! Je kunt zelfs starten met je eigen innerlijke dialoog. Het geraaskal in je hoofd wat vaker een monoloog is dan een dialoog. Leer naar jezelf te luisteren, te voelen wat je wilt en te luisteren naar wat je hart te vertellen heeft. Maak van de monoloog een dialoog met jezelf en verken je diepste gevoelens. En wees niet verbaasd dat er steeds vaker intuïtief woorden aan de oppervlakte komen. Woorden die erom vragen uitgesproken te worden. Een communicatie vanuit een stille bron.

Een deel van mijn innerlijke dialogen en inzichten zijn verwoord in het boek ‘jouw kern van waarde’. Deze dialogen zijn mede geïnspireerd en gevoed door de negen waardevolle gesprekken die ik had. Ook de interviews kun je teruglezen. Stuk voor stuk unieke verhalen van bijzonder gewone mensen! En allemaal hebben ze een plekje in mijn hart door dat wat ze met me deelden en door hun verhaal mogelijk maakten. Het is daardoor een collectief verhaal waarbij de eigenwaarde van elk individu centraal staat.
Het boek is te verkrijgen via www.opaal.nu/waarde of via https://www.boekengilde.nl/boekenshop/?q=jellie+pijpers en www.bol.com.
Ben je geïnteresseerd in een waardevol gesprek en een geschreven reflectie hierop kijk dan op https://opaal.nu/waardevol-gesprek/

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

We nemen zsm contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search